Pomlčka vs. spojovník

Pomlčka vs. spojovník

Český jazyk a časté chyby

Užívání pomlčky a spojovníku je častým problémem studentů při psaní seminárních, bakalářských, diplomových či jiných odborných prací. Pojďme si tedy jejich použití v textu stručně a srozumitelně vysvětlit.

Pomlčka versus spojovník

Pomlčka

Pomlčka () je dlouhá vodorovná čára. Nejčastěji se používá pro oddělení části věty, v rámci vyjádření rozsahu zastupuje slovo , její užití je časté také při psaní finanční částky, lze ji použít místo čárky, pro vyjádření geografického rozsahu či pro zápis kalendářního data. Pokud pomlčka zastupuje nebo proti (versus) a oba jí oddělené výrazy jsou jednoslovné, pak ji mezerami neoddělujeme.

Příklady užití pomlčky:

! Pozor u citací: (Dvorský, 2019, s. 19–23).

! Pozor u výčtů: vždy používat pomlčku, nikoliv spojovník.

Spojovník

Spojovník (-) je krátká vodorovná čára. Vyjadřujeme jím úzký vztah dvou slov, používáme ho také u jejich dělení na konci řádku. Dále se píše v těsných spojeních místních jmen a názvů či u některých cizích jmen. Neoddělujeme ho mezerami.

Příklady užití spojovníků:

! Pozor u kódů: ISBN 978-12-332-2145-4.

! Pozor u kalendářních dat v sestupném formátu: 2020-02-11.

Více o problematice jak správně citovat si můžete přečíst v článku "Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky?".

Jak jednoduše napsat pomlčku a spojovník?

Když už víme, jak pomlčku a spojovník používat, je třeba si říct, jak daný znak zapsat. Pomlčku zapíšeme pomocí stisku levé klávesy Alt + 0150. Znak pro spojovník bývá umístěný na klávesnici vedle pravého shiftu. Nebo si stačí pomlčku či spojovník zkopírovat například zde z článku. Mimo základní pomlčku a spojovník se vám také mohou hodit jiné znaky a symboly, které můžete při psaní vaší práce použít.

A kdy nepoužijeme ani pomlčku, ani spojovník?

Ani jeden z těchto znaků nepoužíváme u jmen, která se skládají ze dvou příjmení. Dříve se u nich spojovník používal, v současné době již ne. Dále tyto znaky nepoužíváme v případech, kdy je druhý člen členem určujícím:

Chcete mít jistotu, že jsou ve vaší práci nejen spojovníky a pomlčky správně napsané? Využijte naši korekturu a stylistiku textu!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Vytisknout