Reklamní a umělecká tvorba

Škola MICHAEL - Sš a Voš reklamní a umělecké tvorby

Škola MICHAEL byla založena v roce 1994 jako první střední škola poskytující komplexní vzdělání v oblasti reklamy. Od 1. 9. 2011 je otevřena i Vyšší odborná škola.

Škola organizuje výměnné pobyty, zahraniční stáže v rámci programů EU Leonardo da Vinci. Na všech oborech je rozšířená výuka AJ, ve kterém je možné studovat i některé odborné předměty. Škola podporuje a rozvíjí přirozený talent každého studenta a umožňuje mu získat potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti pro praxi i pro další studium a osvojit si správné studijní návyky, učí ho samostatně tvořivě myslet, komunikovat i kreativně pracovat.

Škola má skvělé výsledky a kvalitní zázemí. V šesti jednopatrových barevných pavilonech, obklopených rozlehlou udržovanou zahradou, jsou prostorné učebny a specializovaná pracoviště pro výuku odborných předmětů: ateliéry, fotokomora, grafická dílna, počítačové učebny. Počítače mají studenti k dispozici také v odpoledních hodinách. Ve škole je Reklamní klub, který je současně i galerií. Od ledna 2015 má škola i vlastní „kino" (projekční místnost).

Důležitým centrem je knihovna se širokou nabídkou beletrie i odborné literatury, včetně časopisů. Kromě současné literatury máme, zejména v oboru reklamy a marketingu, řadu archivních publikací (jak knih, tak časopisů).

Střední škola nabízí obory:

Fotografická tvorba

Výuka je zaměřena na všechny hlavní oblasti fotografické tvorby. Hlavní důraz je kladen na všestranné rozvíjení výtvarného talentu studentů a osvojení potřebných odborných znalostí a dovedností. K tomu vyučující využívají nejmodernější technické vybavení učeben a fotografických ateliérů. Výuka je kombinací teoretické a praktické přípravy.

Filmová tvorba

Tento obor byl samostatně otevřen v září 2009. Studenti jsou vedeni k hlubšímu poznání teoretických i praktických znalostí z oblasti reklamního, filmového a televizního průmyslu. Hlavní důraz je kladen na práci s obrazovým a zvukovým záznamem a na znalost počítačových technologií a systémů. Odborné předměty vyučují renomované osobnosti současné filmové, televizní a reklamní tvorby.

Grafický design

Studenti oboru nejprve získávají teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti výtvarných technik. Od samého začátku studia jsou vedeni k dokonalému osvojení si práce na počítačích PC i Mac, s využitím nejmodernějších verzí grafických programů a technologií. Při navrhování je kladen důraz na samostatnost v uvažování a využití tvůrčích schopností při řešení daných úkolů, jejichž důležitou součástí je také prezentace a obhajoba finálních projektů. Tento obor se dělí na tři zaměření:

  • Grafický design a postprodukce
  • Grafický design a vizuální komunikace

Design interiéru

Otevřen v září 2014. Studium vede k osvojení komplexních znalostí a dovedností potřebných k navrhování komerčních i soukromých prostor. Úkolem budoucích designérů bude skloubit v návrhu funkční požadavky klienta s výtvarným řešením.

Management a produkce - denní i dálkové studium

Obor jsme otevřeli kvůli současnému nedostatku kvalifikovaných pracovníků na středních pozicích reklamního managementu a v produkci. Tito odborníci musejí mít dobrou všeobecnou teoretickou přípravu, ale i dostatečný rozhled v uměleckých oborech, aby mohli lépe plánovat činnost svých kolegů nebo podřízených. Obor nabízí denní i dálkové studium.

Vyšší odborná škola nabízí studijní program se třemi zaměřeními:

Multimediální tvorba:

  • Filmová tvorba
  • Fotografická tvorba
  • Grafický design

Další informace se dozvíte přímo na stránkách školy - http://www.skolamichael.cz/cz

 

Cvičení z filmového atelieru skola michael Hlavní chodba budovy focení v atelieru Počítačová učebna

{mainvote}


Kontaktujte nás

+420 736 729 646
Otevřeno NONSTOP (tel/mail)
Václavské náměstí 808/66 - Praha 1 - 110 00
Ičo: 04484631

Poslední komentáře

Soňa M View comment

Tohle mě spasilo. Moc Vám - Děkuji! Všichni Vám - moc děkujeme.

Velká máma View comment

Moc poučné, všechny moje děti budou od teď povinně chodit na tuto stránku a vzdělávat s ...