Na co si dát pozor

Pár tipů, na co dát pozor při volbě tématu bakalářské/diplomové práce

Vhodně zvolené téma k napsání závěrečné práce, ať už jde o bakalářskou či diplomovou práci, je klíčové k jejímu úspěšnému dokončení a k následné úspěšné obhajobě před komisí.

Často se studentům stává, že si zvolí zajímavé, poutavé nebo aktuální téma ze světa, ale už si předem neověří, zda k jejich zvolenému tématu budou schopni nashromáždit dostatek potřebných zdrojů. V našem školství stále platí, že většina škol vyžaduje právě vyšší počet literárních zdrojů – knižní publikace, vědecké články, časopisy k dané problematice, a to více než čerpání převážně z internetových zdrojů. Tudíž je velmi důležité ověřit si předem dostatek zdrojů k sepsání bakalářské/diplomové práce, abyste její obsah měli čím podložit.

Dobrým příkladem z aktuálního dění ve světě by bylo téma koronaviru, které se jistě hojně promítne do závěrečných prací letošních studentů z vysokých škol v oborech zdravotnictví, sociální práce, ale také v oborech ekonomických, politologických, pedagogických apod. Na internetu nalezneme nepřeberné množství článků, videí a odkazů na různé světové výzkumy, ale je třeba si uvědomit, zda nalezneme dostatečné množství také knižních zdrojů, které se koronaviru týkají.

Určitě byste nebyli první ani poslední, kteří si zvolili nevhodné téma pro svou závěrečnou práci, protože myšlenka a originalita hraje při výběru tématu zásadní roli. Student se nadchne pro nějaké téma, aniž by ho předem zkonzultoval se svým vedoucím, aniž by si předem ověřil, zda bude mít dostatečné množství zdrojů k sepsaní, ale také později může zjistit, že jeho zvolené téma je příliš obecné a obsáhlé (pro příklad uvedeme téma Nezaměstnanost v České republice). Další kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy máte oblíbeného učitele, který ale má na výběr témata, kterým se věnuje a je schopen vám vést závěrečnou práci s určitou jistotou úspěchu, ale vám osobně ani jedno z témat nevyhovuje a není vám blízké. Musíte si pečlivě uvážit, zda upřednostníte sympatie k vyučujícímu před vhodným tématem. Stavebním kamenem pro úspěšné dokončení a obhájení závěrečné práce je fakt, že zvolené téma je vám nějakým způsobem blízké a o danou problematiku se zajímáte.

Pokud byste například s výběrem tématu tápali, můžete využít naše online konzultace nebo písemné doporučení, kde vám rádi pomůžeme nejen při řešení této vstupní části závěrečné práce.

naše tipy:

  • Kdy je nejlepší čas pro výběr tématu závěrečné práce? Určitě jste si položili otázku, kdy je čas pro výběr tématu k závěrečné práci. Vaši vyučující by vám jistě odpověděli, že ideálně HNED (klidně i na začátku studia), protože zítra už může být pozdě. Hrozí zde, že když budete vyčkávat příliš dlouho, tak vám buď nezbyde vhodné téma (protože nabídka témat není nekonečná), kterému byste se chtěli ve své práci věnovat, nebo vedoucí práce, kterého jste si chtěli zvolit, bude mít již naplněnou kapacitu a nebude vás moci přijmout (vedoucí práce mají omezenou kapacitu pro vedení prací).
  • Volte témata, která nejsou příliš obecná – pokud budete chtít psát například o nezaměstnanosti, chudobě či hladomoru, měli byste se zaměřit na konkrétní oblast/zemi/kraj či na časové rozpětí (od roku 2010 do roku 2020, nezaměstnanost v Praze, chudoba a hladomor v afrických zemích atd.). U příliš obecných témat hrozí, že se v rámci závěrečné práce nedostanete do hloubky daného problému, ale zůstane pouze v obecné rovině, kdy nebudete schopni například ani provést výzkum, odpovědět si na otázky, a tím pádem nebude možné v závěru vyhodnotit, co bylo třeba.
  • Vždy se předem ujistěte, že ke zvolenému tématu máte dostatek zdrojů (především těch knižních).
  • Pečlivě si rozmyslete, zda dáte přednost mezi výběrem sympatického vyučujícího (který ale má okruh témat, které vám nejsou blízké) před výběrem tématu, které vás zajímá, ale vyučujícího třeba moc neznáte, nebo vám není tolik sympatický. Protože psaná bakalářská/diplomová práce je stejně z převážné většiny na vás samotných a vedoucí práce je vám k dispozici spíš pro konzultaci a vedení.
  • Nevybírejte si téma, které proběhlo již ve stovkách předešlých závěrečných prací, ať už na vaší škole či vložených na internet. Můžete se dostat do situace, kdy vás bude lákat, abyste čerpali místo z knižních a internetových zdrojů převážně z již vydaných prací (to může způsobit problém s plagiátorstvím). Za druhé pro vás může být obhajoba složitější kvůli tomu, že vám komise řekne, že vámi zvolené téma je opakující se a nepřišli jste vlastně s ničím novým či obohacujícím (což je ale cílem závěrečné práce).
  • Vyvarujte se kontroverzním či neobvyklým tématům (rasismus, trest smrti, holocaust apod.). Je třeba si uvědomit, že každý má jiný názor na věc a že komise, vedoucí práce či oponent nemusí mít stejný názor na věc jako vy. Obhajoba potom nemusí být úspěšná, anebo se při ní velmi zapotíte, abyste svou závěrečnou práci obhájili.
  • Pozor na praktickou část, která je klíčovou součástí téměř každé závěrečné práce. Je dobré si předem velmi dobře rozmyslet, zda ji bez problému zvládnete vypracovat k vámi zvolenému tématu. Mnoho studentů často v tomto ohledu spoléhá na svého vedoucího práce, který ho bude vést a praktickou část mu pomůže vymyslet. Jenže tak to úplně není. Celá závěrečná práce je pouze na vás. Tato práce má dokázat, že jste dané studium pochopili a jste schopní závěr studia dokončit svou úspěšně obhájenou závěrečnou prací. Vedoucí práce vás sice vede, směruje, radí, ale není to jeho práce – je pouze vaše. Je třeba předem zvážit, zda máte dostatek informací, abyste to mohli ve své práci objektivně posoudit. Určitě není od věci si nejprve „zmapovat terén“ u svých známých v oboru a zjistit, jak moc bude náročné vašim zvoleným cílům dané praktické části dostát. Nebylo by to poprvé ani naposledy, že byste si kvůli nedokončené praktické části museli své studium prodloužit, nebo byste svou práci prostě nebyli schopni obhájit.
  • Závěrečná práce může mít vliv i na vaše budoucí povolání. Je dobré mít na paměti, že pokud se hlásíte na pozici v určitém odborném odvětí, váš budoucí zaměstnavatel se vás může při pohovoru zeptat, jaké jste si zvolil téma své závěrečné práce, které bude klíčové při jeho rozhodování, zda vás přijme či nikoli. Spousta zaměstnavatelů totiž na závěrečnou práci pohlíží jako na vaši vizitku, stejně jako tomu je s životopisem. Ukazujete tím, co jste se naučili, jak jste studiu porozuměli a jak vás daná oblast zajímá. Například pokud studujete medicínu nebo sociální práci, je dobré zvolit si téma v konkrétní oblasti daného oboru, které byste se chtěli po ukončení studia věnovat ve svém budoucím povolání (medik se může zaměřit konkrétně na kardiologii, sociální pracovník konkrétně na pěstounskou péči apod.). Závěrečná práce vás může krásně vyprofilovat k tomu, čemu byste se chtěli věnovat, anebo naopak v průběhu psaní práce zjistíte, že vás vybraná oblast tolik nezajímá. To však je také v pořádku.
  • Pozor na výběr vlastního tématu. Pokud se rozhodnete pro vlastní téma, protože jste si nevybrali nic ze seznamu svého vedoucího, mějte na paměti, že téma by mělo souviset s vaším oborem studia.
  • Pomůže internet – Pokud stále váháte, jaké téma závěrečné práce zvolit, můžete se inspirovat tématy z internetu, kam se vyvěšují již vydané práce.

Přejeme vám mnoho sil a kreativní mysli při výběru tématu, ale také hodně štěstí při obhajobě 😊.

 

{mainvote}


Kontaktujte nás

+420 736 729 646
Otevřeno NONSTOP (tel/mail)
Václavské náměstí 808/66 - Praha 1 - 110 00
Ičo: 04484631

Poslední komentáře

Soňa M View comment

Tohle mě spasilo. Moc Vám - Děkuji! Všichni Vám - moc děkujeme.

Velká máma View comment

Moc poučné, všechny moje děti budou od teď povinně chodit na tuto stránku a vzdělávat s ...